Verandering schoolmaatschappelijk werk (SMW)

18 februari 2022

Binnen de scholen zal, vooralsnog tijdelijk tot medio 2023, uren uitgebreid worden voor het schoolmaatschappelijk werk. Deze vorm van preventieve dienstverlening (lichte jeugdzorg) wordt voor u bekostigd vanuit de gemeente Neder-Betuwe. Door deze vermeerdering van uren zijn alle scholen herverdeeld onder twee schoolmaatschappelijk werkers.

Voor onze school blijft dat mevr. F. ten Hove-Roubos.

Deze urenuitbreiding betekent dat de schoolmaatschappelijk werker elke maandagmorgen op onze school aanwezig is.

Om hier gebruik van te maken kunt u gesprekstijd aanvragen door dit kenbaar te maken bij de Intern Begeleider (IB-er), juf. N.W. van Dijk. Aanmelden kan ook via mevr. F. ten Hove- Roubos.Terug naar het nieuwsoverzicht