Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

15 september 2023

De schoolmaatschappelijk werker is elke woensdagmorgen op onze school aanwezig. Om hier gebruik van te maken kunt u gesprekstijd aanvragen door dit kenbaar te maken bij de Intern Begeleider (IB-er), mevr. S.A. van Manen-Hootsen (svanmanen@rehoboth-opheusden.nl). Aanmelden kan ook via mevr. L.C. Middag-Talsma.

Onderwerpen waarvoor de SMW'er kan worden benaderd, kunt u terugvinden in de folder die als bijlage bij de Nieuwsbrief van september was toegevoegd.

Van harte aanbevolen!Terug naar het nieuwsoverzicht